banner 2
banner 3
banner 1-2

Hil önümleri

knitting scarf

trikota scar şarf

Custöriteleşdirilen logotip quakard Pattern Futbol Janköýer Sport Futbol Gyş Şarf
Jikme-jikliklere düşünmek
beanie hat

noýba şlýapa

Pompon garyşyk reňkli ýüplükli fasulye şlýapa
Jikme-jikliklere düşünmek

meşhur önümler

biz hakda

 • about_us
 • about_us
 • about_us

Kompaniýanyň tertibi:

Jurong Taiyu Trikota Co Co ,.Ltd. Müşderä sargyt gutarýança iň gowy hyzmaty hödürläp bileris.

köpräk oka
 • Olüň şlýapalaryny nädip ýuwmaly

  Olüň çydamly we çeýe süýümdir.Purdue uniwersitetiniň goýun giňeltmesi, ýüňüň bir ýüpüniň güýjüni şol bir diametrli polatdan deňdir, uly bolmasa, görkezýär.Örän elastik süýüm, bu ýüň şlýapa kelläňize ajaýyp şekil berjekdigini aňladýar.Olüň edýär ...

  jikme-jiklikleri gör
 • Gyrmyzy şlýapalary nädip täze görkezmeli

  Şlýapa geýmek güýçli moda beýanyny bermegiň ajaýyp usulydyr.Aöne hapa ýa-da gyrmyzy şlýapa ýalňyş habary aňsatlyk bilen iberip biler.Gysga, arassa görünmek isleýän bolsaňyz, şlýapalaryňyzy arassa we ajalsyz saklaň.Şlýapa hyzmat etmek şlýapanyň stiline we materialyna bagly, ýöne seresaplylyk bilen ýuwmak we guratmak usu ...

  jikme-jiklikleri gör